Information about the data gathered from the thermal camera

WHY

The camera system is set up to work on solving a world wide neglegted public health threat.

 

Drownings unfortunately occur anywhere, anytime.

 

There are two factors depending on how crucial it is to fall in water: How fast can you get this person up from the water, and how fast can you provide the right medical assistance.

 

Both factors depends on one thing - the person have to be seen!

HOW

We gather data from a lot of variations depending on scene, lighting conditions, weather conditions and temperature.

 

Also from the behavior of the scene and people in it.

 

We use this data to train our AI-model and continously deploy improvements on our system. 

WHAT

For our AI Powered Drowning Detection Solution we use thermal imaging. Rather than a picture of light, the thermal image is a visual capture of heat. The more heat an object emits, the brighter it appears in a thermal image. In this way we get good images and information from the cameras almost in any external condition.

 

Recognition of individual people are extremely difficult using thermal imaging, that´s also why we have chosen this type of camera - we care for your safety and your privacy.

Databehandling

Zebop Avalon har et kamera montert under Blomsterbrua på Solsiden.

Kamerasystemet benyttes til utviklingen av en applikasjon basert på Kunstig Intelligens som vil detektere og varsle om potensielle drukningsulykker slik at de kan avverges så tidlig som mulig.

For utviklingen av algoritmen vil vi med kamerasystemet gjøre regelmessige opptak til forskjellige tider på døgnet. Dataene samles inn som videoopptak og deretter hentes det ut 5-10 bilder per minutt fra videoopptakene til å utvikle algoritmen. Disse bildene blir i utgangspunktet trygt og sikkert lagret til evig tid. Selve videoopptakene vil slettes etter 30 dager. Enkelte videoopptak vil lagres over lengre perioder for å kunne testes opp mot den trente algoritmen.

Kameraapplikasjonen vil være aktiv døgnet rundt, og algoritmen analyserer dataene i sanntid og sletter selv videoopptakene etter en uke. Disse videoopptakene lagres trygt og sikkert og vil kunne utleveres til offentlige myndigheter dersom en hendelse har skjedd.

Live video og videopptak vil kunne benyttes til demonstrasjons- og opplæringsformål.

Contact

Vil du lære mer om vårt arbeid eller har en henvendelse vedrørende datahåndteringen kan du benytte skjemaet under eller gå nederst på denne siden for å finne selskapets kontaktinformasjon: zebopavalon.com

Thanks for submitting!
2021.11_edited.jpg

Skjermbilde tatt fra thermalkameraet som er montert på Blomsterbrua, Solsiden.